MewngofnodiNODER: Mae'r rheoliadau'n nodi na ddylech ddatguddio eich cyfrinair cyfrifiadurol i unrhyw unigolyn arall. Hefyd, ni ddylech ddefnyddio cyfrinair sy'n eiddo i ddefnyddiwr arall, sut bynnag y cawsoch ef, i ddefnyddio eu cyfrif. Mae unrhyw ymgais i newid neu ddileu deunydd sy'n eiddo i ddefnyddwyr eraill neu i ymyrryd â chaledwedd neu feddalwedd yn drosedd yn erbyn rheoliadau'r Brifysgol a gallai hefyd fod yn dramgwydd troseddol.

Ddyle 'cookies' cael eu alluogi

Rhowch eich enw defnyddiwr a`ch cyfrinair isod:

Enw Defnyddiwr:
Cyfrinair: