Nid yw'r gronfa ddata ar gael ar hyn o bryd

 

Database Unavailable

Nid yw'r wybodaeth ar gael ar hyn o bryd, rhowch gynnig arall nes ymlaen os gwelwch yn dda.   The Database is not operational at the moment. Please try again later.
 
Achosau Posib   Possible Causes
 
1. Mae yna waith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar y system:
Porth Llety: Bydd yn cau ar ddydd Sul, 7fed o Ebrill am 8yh ac yn ail-agor ddydd Mawrth, 9fed o Ebrill am 11yb.
  1. The system is undergoing planned maintenance:
Accommodation Portal: It will close on Sunday, 7th April at 8pm and re-open on Tuesday, 9th April at 11am.
 
 
2. Mae'r databasau ar gau fel y ganlyn:   2. The databases are closed as follows:
Ffeil Myfyriwr, Datblygu Staff, SMPM   Student Record, Staff Development, SAMS
Llun i Sul2.30am i 2.50am   Monday to Sunday 2.30am to 2.50am
 
DLHE, ARMS, Llety Ar-lein, Cynhaliaeth i Fyfyrwyr   DLHE, ARMS, Accommodation, Student Support
Bob Dydd2.30am i 2.50am   Every Day2.30am to 2.50am
 
System Hunan-Wasanaeth Staff   Employee Self Service
Bob Dydd9.00pm i 7.30am   Every Day9.00pm to 7.30am